Flexeast

Certificering

NBBU

De NBBU is een actieve koepelorganisatie met meer dan 500 leden op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. De NBBU is een actieve vereniging die haar leden met raad en daad terzijde staat, waardoor zij zich richting hun opdrachtgevers als solide uitzendbureau kunnen profileren. Een NBBU-uitzendbureau staat garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. De NBBU biedt zijn leden de eigen NBBU-cao voor uitzendkrachten.
 
De intercedenten van NBBU-uitzendbureaus zijn goed opgeleid en kunnen uitzendkrachten volledig informeren over bijvoorbeeld de cao-bepalingen. De NBBU helpt hen om de kennis over de wet- en regelgeving op peil te houden door middel van een helpdesk die 24 uur per dag per e-mail bereikbaar is om vragen over deze en andere onderwerpen te beantwoorden. Om lid te worden, moeten er wel aan enkele eisen voldoen. Hieronder vindt u ze op een rijtje:
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel als uitzendonderneming.
  • Beschikking Loonheffingen Sectoraansluiting Belastingdienst.
  • Jaarrekening of exploitatiebegroting en ondernemingsplan.
  • Verklaring van Goed Gedrag (VOG).
  • Aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Bezoek de website van NBBU.


NEN 4400 Certificering
De NEN 4400-norm is het nieuwe keurmerk voor de uitzendbranche. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming; er wordt gekeken of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Met verplichtingen uit arbeid wordt in deze norm bedoeld: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Het doel van de norm is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties te beperken. De NEN 4400-norm stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico